ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ:
18516170412(ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠠ)
13354896038(ᠪᠤᠤ ᠰᠢᠦ ᠷᠢ)
QQ:
1072913745
E-mail:
bayinwula@aqitai.com
ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ:
ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠢ ᠪᠥᠸ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ1008
ᠸᠢᠴᠠᠲ:
  • 公司全称:内蒙古阿启泰科技有限公司
  • 联系方式:18516170412(巴总)13354896038(包总)
  • QQ:1072913745
  • E-mail:bayinwula@aqitai.com
  • 地址:内蒙古呼和浩特市新城区中山路艾博科电大厦10楼1008室
  • 微信: 
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ 联系电话:
18516170412(巴总)
13354896038(包总)
ᠸᠢᠴᠠᠲ 扫描二维码
蒙ICP备15000708号-1  阿启泰科技版权所有